САМОУСЛУЖНИ
АВТОПЕРАЛНИ

АВТОПЕРАЛНИ

ДОДАТНА ОПРЕМА

АВТО КОЗМЕТИКА

6-Типа на Автоперални

BASIC

SFERICA

QUADRA

TERTIS

LEGGERA

MARTINA

Од Идеа до Реализација

1. Селектирање на соодветна локација за имплементирање на проектот
2. Обезбедување на површина
3. Документација на проект и инженеринг
4. Инсталација на самоуслужливи перални и соодветна технологија
5. Пуштање на проектот во употреба

Контакт

Пополнете ја формата за да стапите во контакт со нашиот тим за продажба.